Tryggingsåtvaring

Når du opnar eit dokument som inneheld ein usignert makro eller ein signert makro frå ei ukjent kjelde, vert det opna eit dialogvindauge med ei Tryggingsåtvaring

Slå på eller av makroar. Vel Verktøy → Innstillingar → LibreOffice → Tryggleik for å velja innstillingar.

Vis signatur

Opnar eit dialogvindauge der du kan sjå signaturen.

Stol alltid på makroar frå denne kjelda

Legg til gjeldande makrokjelde i lista over sikre kjelder.

Slå på makroar

Tillat makroar i dokumentet å køyra.

Slå av makroar

Ikkje tillat køyring av makroar i dokumentet.

Støtt oss!