Brukargrensesnitt

Set innstillingane for brukargrensesnittet til den eksterne PDF-visaren.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Fil → Eksporter som → Eksporter som PDF → Brukargrensesnitt.


Dialogvindauget for innstillingar for PDF-eksport – grensesnitt

Vindaugeinnstillingar

Tilpass vindauget til framsida

Merk for å laga ei PDF-fil som viser heile førstesida i vindauget.

Legg vindauget midt på skjermen

Merk for å laga ei PDF-fil som opnar PDF-lesaren i eit vindauge midt på skjermen.

Opna i fullskjermmodus

Merk for å laga ei PDF-fil som opnar PDF-lesaren i fullskjermmodus over alle andre vindauge.

Vis dokumenttittel

Vel denne for å laga ei PDF-fil som viser dokumenttittelen i tittellinja til PDF-lesaren.

Innstillingar for brukargrensesnittet

Gøym menylinja

Merk av denne for å gøyma menylinja til PDF-lesaren når dokumentet er i bruk.

Gøym verktøylinja

Merk av denne for å gøyma menylinja til PDF-lesaren når dokumentet er i bruk.

Gøym vindaugekontrollane

Merk av denne for å gøyma menylinja til PDF-lesaren når dokumentet er i bruk.

Overgangar

Bruk overgangseffektar

Merk av denne for å eksportera overgangseffektar i Impress-lysbilete til tilsvarande PDF-effektar.

Collapse Outlines

Show All

Select to show all outline levels as bookmarks when the reader opens the PDF file.

Visible levels

Select to show bookmarks down to the selected level when the reader opens the PDF file.

Støtt oss!