Brukargrensesnitt

Set innstillingane for brukargrensesnittet til den eksterne PDF-visaren.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Fil → Eksporter som → Eksporter som PDF → Brukargrensesnitt.


Dialogvindauget for innstillingar for PDF-eksport – grensesnitt

Vindaugeinnstillingar

Tilpass vindauget til framsida

Merk for å laga ei PDF-fil som viser heile førstesida i vindauget.

Legg vindauget midt på skjermen

Merk for å laga ei PDF-fil som opnar PDF-lesaren i eit vindauge midt på skjermen.

Opna i fullskjermmodus

Merk for å laga ei PDF-fil som opnar PDF-lesaren i fullskjermmodus over alle andre vindauge.

Vis dokumenttittel

Vel denne for å laga ei PDF-fil som viser dokumenttittelen i tittellinja til PDF-lesaren.

Innstillingar for brukargrensesnittet

Gøym menylinja

Merk av denne for å gøyma menylinja til PDF-lesaren når dokumentet er i bruk.

Gøym verktøylinja

Merk av denne for å gøyma menylinja til PDF-lesaren når dokumentet er i bruk.

Gøym vindaugekontrollane

Merk av denne for å gøyma menylinja til PDF-lesaren når dokumentet er i bruk.

Overgangar

Bruk overgangseffektar

Merk av denne for å eksportera overgangseffektar i Impress-lysbilete til tilsvarande PDF-effektar.

Gøym strukturen

Vis alle

Vel for å visa alle disposisjonsnivåa når lesaren opnar PDF-fila.

Synlege nivå

Vel for å visa bokmerka ned til det valde nivået når lesaren opnar PDF-fila.

Støtt oss!