Universalt tilgjenge (PDF/UA)

Lagar ei universelt tilgjengeleg PDF-fil som følgjer krava i PDF/UA (ISO 14289).

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Fil → Eksporter som → Eksporter som PDF → Generelt.

og vel så Universal Accessibility (PDF/UA).


Spesifikasjonen definerer den strukturen og formateringa som krevst av eit dokument og PDF-funksjonar som er betre eigna for tilgjenge. Denne spesifikasjonen kan også brukast for å laga eit dokument der lever opp til W3C retningslinjer for tilgang til nettinnhald (Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0)).

Den nåverande implementeringa (januar 2020) kontrollerer dette:

tip

Du kan kontrollera kompatibiliteten i dokumenttilgjenget før du eksporterer med Verktøy → Tilgjengekontroll


Støtt oss!