Startvisinga

Set innstillingane for korleis den første sida i PDF-fila skal visast i ein ekstern PDF-lesar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Fil → Eksporter som → Eksporter som PDF → Første vising.


Dialogvindauget for innstillingar for vising i PDF-eksport.

Ruter

Berre side

Merk av denne for å laga ei PDF-fil som viser berre sideinnhaldet.

Disposisjon og side

Merk av denne for å laga ei PDF-fil som viser berre eit bokmerkje og sideinnhaldet.

Miniatyrbilete og side

Merk av denne for å laga ei PDF-fil som viser berre eit miniatyrbilete og sideinnhaldet.

Opna på side

Vel denne for å visa ei bestemt side når lesaren opnar PDF-fila.

Forstørring

Standard

Vel denne for å laga ei PDF-fil som viser sideinnhaldet utan å forstørre det. Viss PDF-lesaren er sett opp til å bruka ei forstørring som standard, vert sida vist med den forstørringa.

Tilpass til vindauget

Merk av for denne for å laga ei PDF-fil som gjer at sida vert forstørra eller forminska for å passa inn i vindauget til PDF-lesaren.

Tilpass til breidda

Merk av for denne for å laga ei PDF-fil som gjer at sida vert forstørra eller forminska for å passa inn i vindauget til PDF-lesaren.

Tilpass til det synleg området

Merk av for denne for å laga ei PDF-fil der tekst og bilete på sida vert forstørra eller forminska for å passa inn i breidda på vindauget til PDF-lesaren.

Skaleringsfaktor

Vel ei bestemt forstørring som skal brukast når PDF-fila vert opna.

Sideoppsett

Standard

Merk av for denne for å laga ei PDF-fil som viser sidene slik PDF-lesaren er sett opp.

Enkeltside

Merk av denne for å laga ei PDF-fil som viser éi side om gongen.

Samanhengande

Vel å laga ei PDF-fil som viser sidene i ei samanhengande loddrett kolonne.

Samanhengande motståande

Merk av denne for å laga ei PDF-fil som vert vist side om side i ein samanhengande kolonne. Ved meir enn to sider, vert den første sida vist til høgre.

Første sida er ei venstreside

Merk av denne for å laga ei PDF-fil som viser sidene side ved side i ein kontinuerleg kolonne. Er det meir enn to sider, vert den første sida vist til venstre. For at denne skal vera tilgjengeleg, må støtte for kompleks tekstutforming (CTL) vera aktivert i språkinnstillingane.

Støtt oss!