Eksportert som PDF

Lagrar den gjeldande fila som Portable Document Format (PDF) versjon 1.4. Ei PDF-fil kan visast og skrivast ut på alle plattformer utan å endra originalformateringa viss dei nødvendige programma er installerte.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Fil → Eksporter som → Eksporter som PDF>

Frå verktøylinjer:

Ikon Eksporter som PDF

Eksporter som PDF


Generelt

Set dei generelle innstillingane for eksport til ei PDF-fil. Det kan vera område, bilete, vassmerke, skjema eller andre ting.

Startvisinga

Set innstillingane for korleis den første sida i PDF-fila skal visast i ein ekstern PDF-lesar.

Brukargrensesnitt

Set innstillingane for brukargrensesnittet til den eksterne PDF-visaren.

Lenkjer

Bestemmer korleis bokmerke, dokumentreferansar og hyperlenkjer skal eksporterast i dokumentet.

Tryggleik

Set tryggleiksinnstillingane for den eksporterte PDF-fila.

Digitale signaturar

Denne fana inneheld vala som er aktuelle for å eksportera til ei digital signert PDF-fil.

Knappen Eksport

Eksporterer den gjeldande fila i PDF-format.

Støtt oss!