Skrifter

Bygg inn dokumentskrifter i fila.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Fil → Eigenskapar → Skrift


Font embedding

Merk denne boksen for å byggja inn dokumentskrifter i dokumentfila slik at fila kan brukast på ulike datamaskiner. Dokument med innebygde skrifter vert større. Skrifttypane vert brukte i andre datamaskiner slik at dokumentet får same utsjånad som i maskinen dokumentet vart laga i.

Vurder å bruka innebygde skrifter når dokumentet inneheld sjeldne eller tilpassa skrifttypar som til vanleg ikkje er tilgjengelege til bruk på andre datamaskiner.

warning

Font licenses may restrict embedding fonts in documents. Font files contain flags that indicate if and how they can be embedded within a document file. LibreOffice parses these flags and determines if and how it may be embedded in a document file, and when you open a document containing embedded fonts, it will also look at these flags to determine if and how a document can be viewed or edited.


Støtt oss!