Lim inn nøsta tabell

Limar inn innhaldet i utklippstavla, også tabellar laga i dokumentet eller kopierte frå Calc eller andre rekneark, som nøsta tabellar i tomme celler. Startpunktet er der markøren er.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Lim inn utval → Lim inn som nøsta tabell.

Høgreklikk på tabellmålcella for å opna sprettoppmenyen og vel Lim inn utval → Lim inn nøsta tabell.


note

Når du limer inn tabelldata i tabellar i Writer, vil desse overskriva innhaldet i cellene som finst frå før når markøren er i ei tom celle eller ved byrjinga av det første avsnittet i ei tabellcelle.


Støtt oss!