Skriv inn hovudpassordet

Bruk eit hovudpassord for å verna tilgangen til eit lagra passord.

Du kan lagra nokre passord fram til økta vert avslutta, eller permanent i ei fil som er verna av eit hovudpassord.

Du kan skriva inn hovudpassordet for å få tilgang til in fil eller ei teneste som er verna av eit lagra passord. Du treng berre å skriva inn hovudpassordet éi gong i løpet av ei økt.

Du bør bruka passord som er vanskelege å finna av andre personar eller program. Eit passord bør følgja desse reglane:

Hovudpassord

Skriv inn eit hovudpassord for å hindra andre brukarar i å få tilgang til lagra passord.

Bekreft hovudpassordet

Skriv inn hovudpassordet ein gong til.

Støtt oss!