Passord

Tar i bruk eit passord for å hindra at brukarar gjer uautoriserte endringar.

Du bør bruka passord som er vanskelege å finna av andre personar eller program. Eit passord bør følgja desse reglane:

Passordet må skrivast inn for å opna fila.

Passordet må skrivast inn for å redigera fila.

Passord

Skriv inn eit passord. Passorda skil mellom store og små bokstavar.

Bekreft

Skriv inn passordet på nytt.

Angra passordvern

Du kan fjerna eit passord ved å opna dokumentet og lagra det på nytt utan passord.

Støtt oss!