Sjå etter oppdateringar

Du kan sjå etter oppdateringar manuelt eller automatisk.

Merknadsikon

Når programmet ser etter oppdateringar, vil det også sjå etter oppdateringar for alle installerte utvidingar.


Vel Hjelp → Sjå etter oppdateringar for å søke manuelt.

Du kan slå den automatiske kontrollen av og på i → LibreOffice → Nettoppdatering.

Du får opp dialogvindauget Sjå etter oppdateringar med informasjon om nettoppdatering av LibreOffice.

  1. Aktivere eit Internettsamband for LibreOffice.

    Dersom du treng ein mellomtenar (proxy), skriv du inn innstillingane for mellomtenaren i → Internett → Mellomtenar.

  2. Vel Sjå etter oppdateringar for å sjå om ein nyare versjon av kontorpakka er tilgjengeleg.

Dersom ein nyare versjon er tilgjengeleg og LibreOffice ikkje er sett opp til å lasta dei ned automatisk, kan du velja ei av desse handlingane:

Dersom LibreOffice er sett opp til å overføra filene automatisk, byrjar nedlastinga straks. Nedlastinga held fram sjølv om du minimerer dialogvindauget.

Dersom automatisk nedlasting er kopla i frå, må du lasta ned manuelt.

Dersom det ikkje vart funne oppdateringar, kan du lukka dialogvindauget.

Åtvaringsikon

Du treng administratorrettar for å oppdatere LibreOffice.


Støtt oss!