Bruk av notisblokklinja

Notisblokklinja er ein ny mĂĄte ĂĄ visa ikon for meir effektiv bruk

Som standard er kommandoane LibreOffice grupperte i samanhengande menyar og i verktøylinjer med ikon.

Notisblokklinja viser ein annan mĂĄte ĂĄ organisere funksjonar og ikon pĂĄ enn som rette linjer med ikon som viser samanhengande grupper med kommandoar og innhald.

I notisblokklinja er ofte brukte kommandoar grupperte slik at dei er raskare å bruka og slik unngår lange menyar og verktøylinjer.

Verktøybandet for notisblokka er tilgjengeleg i Writer, Calc og Impress. Brukargrensesnittet har nå fleire tilgjengelege val for utformingar. Du kan endra utforminga ved å gå inn på menyen Vis → Brukargrensesnitt og velja den ønskte utforminga.

For å bruka denne funksjonen …

Vel menyen Vis → Brukargrensesnitt


Utforming av brukargrensesnittet

Oppføringa brukargrensesnitt definerer kva brukargrensesnitt som skal brukast. Desse tre vala gjeld ikkje for verktøybanda:

Når brukaren aktiverer andre verktøylinjer, vert dei lagra i brukarprofilen. Når du kjem tilbake frå verktøybandmodusen, vert verktøylinjene sett opp slik dei var sist gong dei var i bruk

Tilgjengelege modus for notisblokklinjer

I ein verktøybandmodus vert alle verktøylinjer og sidepanel gøymde. Verktøybandet vert sett øvst på sida.

note

I fanearkmodus er menylinja normalt gøymd. Du kan få fram menylinja ved å trykkja på menylinje-ikonet oppe til venstre i vindauget.


note

Faneark- og gruppertlinje-modus er ogsĂĄ tilgjengelege i kompakte variantar.


tip

Storleiken på ikonet på notisblokklinja kan endrast i → LibreOffice →Vis → Ikonstorleik → Notisblokklinja.


note

Noisblokklinja kan ikkje tilpassast av brukaren.


warning

Den gjeldande versjonen (LibreOffice 7.0) av notisblokklinja er felles for Writer, Calc og Impress. Endringar i notisblokklinja i ein av desse vert ogsĂĄ gjeldande i dei andre.


Støtt oss!