Brukargrensesnitt

Opnar dialogvindauget for å velja ønskt grensesnitt slik at du kan velja utforminga av grensesnittet for LibreOffice.

Verktøybandet viser ein annan måte å organisera kontrollelement og ikon på enn ei samlinga av rette rader med ikon. Her har du innhaldsavhengige grupper med kommandoar og innhald for raskare bruk og ei betre brukaroppleving.

For å bruka denne funksjonen …

Vel menyen Vis → Brukargrensesnitt


Utforming av brukargrensesnittet

Elementet Brukargrensesnitt definerer kva element som skal vera synlege i brukargrensesnittet.

Standard verktøylinje

Klassisk modus med to synlege verktøylinjer – standard og formatering. Sidepanelet er falda saman og viser berre fanene. Dette valet er laga med tanke på dei brukarane som er vane med klassisk grensesnitt.

Faneark

In this mode, the bar is divided into tabs, where each tab displays a set of icons grouped by context. The context can also change depending on the object selected in the document, for example a table or an image. The Tabbed user interface is the most similar to the Ribbons used in Microsoft Office. It organizes functions in tabs and makes the main menu obsolete.

Tabbed compact

The Tabbed Compact variant aims to be familiar with the Microsoft Office interface, yet occupying less space for smaller screens.

Groupedbar compact

The Groupedbar Compact interface provides access to functions in groups, with icons for most-frequently used features, and dropdown menus for others. This compact variant favors vertical space.

Contextual single

The Contextual Single interface shows functions in a single-line toolbar with context-dependent content.

Single toolbar

Standard user interface but with single-line toolbar. Intended for use on small screens. The sidebar is collapsed.

Sidebar

Standard user interface with expanded sidebar. Expert users who want to quickly change many different properties are advised to use this user interface.

Når brukaren aktiverer andre verktøylinjer, vert dei lagra i brukarprofilen. Når du kjem tilbake frå verktøybandmodusen, vert verktøylinjene sett opp slik dei var sist gong dei var i bruk

note

Faneark- og gruppertlinje-modus er ogsĂĄ tilgjengelege i kompakte variantar.


tip

Storleiken på ikonet på notisblokklinja kan endrast i → LibreOffice →Vis → Ikonstorleik → Notisblokklinja.


note

Noisblokklinja kan ikkje tilpassast av brukaren.


warning

Den gjeldande versjonen (LibreOffice 7.2) av notisblokklinja er felles for Writer, Calc og Impress. Endringar i notisblokklinja i ein av desse vert ogsĂĄ gjeldande i dei andre.


Støtt oss!