Endra namn på objekt

Gjev nytt namn til objektet som er vald i navigatoren.

For å bruka denne funksjonen …

Opna sprettoppmenyen for objektet og vel Gje nytt namn.


Nytt namn

Skriv inn det nye namnet for det valde objektet.

note

Namn på objekt må vera unike i det same dokumentet.


Støtt oss!