Lyd eller video

Set inn ei video- eller lydfil i dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Media → Video og lyd

Vel Set inn → Lyd eller video


Slik set du inn ei film- eller lydfil i dokumentet

 1. Klikk der du vil setja inn fila.

 2. Vel Set inn → Media → Lyd eller Video. For LibreOffice Impress, vel Set inn → Lyd eller Video.

 3. Merk fila du vil setja inn i dialogvindauget Opna fil.

  Merknadsikon

  Filtypane som er lista i dette dialogvindauget vert ikkje støtta av alle operativsystema.


 4. Klikk på feltet Lenkje viss du vil lenka til originalfila. Viss denne ikkje er merkt, vert mediefila lagt inn i fila (gjeld ikkje alle filformat).

 5. Trykk på Opna.

Du kan også opna mediespelaren frå Verktøy → Mediespelar. Bruk mediespelaren for å førehandsvisa alle støtta mediefiler. Trykk på knappen Bruk i mediespelaren for å setja inn den gjeldande mediefila i dokumentet.

Slik spelar du av ei film- eller lydfil

 1. Klikk på objektsymbolet for film- eller lydfila i dokumentet.

  Viss ikonet er plassert i bakgrunnen, held du nede medan du klikkar.

  Verktøylinja for medieavspeling kjem fram.

 2. Trykk på Spel på verktøylinja Medieavspeling.

Merknadsikon

Når du opnar ein Impress-presentasjon, vert den innebygde lyd- eller videofila spela av automatisk til ho når slutten eller du går ut av sida.


Du kan også bruka verktøylinja Medieavspeling for å pause, stoppe og gjenta filmen, og for å stilla inn lydstyrken eller slå lyden av under avspeling av fila. Den gjeldande avspelingsposisjonen i fila vert vist på venstre glidebrytaren. Bruk glidebrytaren til høgre for å stilla inn lydstyrken. For filmfiler innehelder verktøylinja også ein listeboks, der du kan velja forstørringsfaktoren for avspelinga.

Støtta mediaformat

LibreOffice brukar mediaformata som er støtta av datamaskinen.

Støtt oss!