Lyd eller video

Set inn ei video- eller lydfil i dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Set inn → Media.

Frå verktøylinjer:

Ikon Media

Media/Lyd eller video


Fildialogar – for eksempel Opna, Lagra som og liknande – er tilgjengeleg på to ulike måtar:

Bruk LibreOfficeGenerelt for å skifta frå det eine til det andre.

Mappeval

Plukk den mappa du vil ha frå nedtrekkslista eller skriv inn stinamnet. Du kan bruka funksjonen Autofullfør for å gjera det enklare å skriva.

Bruk dialogvindauget Filtenester for å kopla deg til ein tenar.
Vel ei overordna mappe frå mappestien med Ikon opne.

Legg ei undermappe til gjeldande mappe med Lag ei ny mappe.

Filnamn

Skriv inn eit filnamn eller ein sti til fila. Du kan også skriva inn ei internettadresse.

Filtype

Vel kva filformat du vil lagra dokumentet i. Berre dokument av denne filtypen vert viste i visingsområdet. Filtypane er forklarte i Informasjon om import- og eksportfilter.

Slik set du inn ei film- eller lydfil i dokumentet

 1. Klikk der du vil setja inn fila.

 2. Vel Set inn → Media → Lyd eller Video. For LibreOffice Impress, vel Set inn → Lyd eller Video.

 3. Merk fila du vil setja inn i dialogvindauget Opna fil.

  note

  Filtypane som er lista i dette dialogvindauget vert ikkje støtta av alle operativsystema.


 4. Klikk på feltet Lenkje viss du vil lenka til originalfila. Viss denne ikkje er merkt, vert mediefila lagt inn i fila (gjeld ikkje alle filformat).

 5. Trykk på Opna.

Du kan også opna mediespelaren frå Verktøy → Mediespelar. Bruk mediespelaren for å førehandsvisa alle støtta mediefiler. Trykk på knappen Bruk i mediespelaren for å setja inn den gjeldande mediefila i dokumentet.

Slik spelar du av ei film- eller lydfil

 1. Klikk på objektsymbolet for film- eller lydfila i dokumentet.

  Viss ikonet er plassert i bakgrunnen, held du nede medan du klikkar.

  Verktøylinja for medieavspeling kjem fram.

 2. Trykk på Spel på verktøylinja Medieavspeling.

note

Når du opnar ein Impress-presentasjon, vert den innebygde lyd- eller videofila spela av automatisk til ho når slutten eller du går ut av sida.


Du kan også bruka verktøylinja Medieavspeling for å pause, stoppe og gjenta filmen, og for å stilla inn lydstyrken eller slå lyden av under avspeling av fila. Den gjeldande avspelingsposisjonen i fila vert vist på venstre glidebrytaren. Bruk glidebrytaren til høgre for å stilla inn lydstyrken. For filmfiler innehelder verktøylinja også ein listeboks, der du kan velja forstørringsfaktoren for avspelinga.

Støtta mediaformat

LibreOffice brukar mediaformata som er støtta av datamaskinen.

Støtt oss!