Minste radhøgde

Juster høgda på dei merkte radene/den merkte rada slik at det høgaste innhaldet i kvar merkte rad passar nøyaktig.

For å bruka denne funksjonen …

Frå sprettoppmenyen:

Vel Storleik → Minste radhøgd.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Tabell → Beste storleik → Minste radhøgd.

Vel Minste radhøgd i fana Tabell i menyen Tabell.

Frå verktøylinjer:

Ikon Minste radhøgd

Minste radhøgd

Frå sidepanelet:

Vel Eigenskapar → Tabell → Minste radhøgd.


For å minimera ei enkelt rad, er det nok å plassera markøren i ei celle i rada.

For å minimera fleire rader, er det nok å merkja éi celle frå kvar rad som skal minimerast.

Støtt oss!