Sidepanel

Sidepanelet er eit loddrett panel som du kan bruka for å setje eigenskapar, stilhandsaming, vise dokumentstrukturen og mediagalleriet aktuelle for det gjeldande dokumentet.

Sidepanelet er fest til høgresida av visingsområdet for dokumentet og inneheld faner med faneknappar som du kan klikka på for å visa dei ulike effektane.

For å bruka denne funksjonen …

VelVis → Sidepanel


Støtt oss!