Mediespelar

Opnar dialogvindauget for mediespelarar der du kan førehandsvisa video- og lydfiler i tillegg til å setja desse filene inn i dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Mediespelar


Mediespelaren har støtte for mange ulike medieformat. Du kan også setja inn mediefiler frå mediespelaren i eit dokument.

Opna

Opnar ei filmfil eller ei lydfil som du vil førehandsvisa.

Bruk

Set inn gjeldande filmfil eller lydfil som eit medieobjekt i det gjeldande dokumentet.

Spel

Spelar av den gjeldande fila.

Pause

Set avspelinga på pause eller held fram vidare avspeling av den gjeldande fila.

Stopp

Stoppar avspelinga av den gjeldande fila.

Gjenta

Gjentar avspelinga av den gjeldande fila.

Demp

Slår lyden av og på.

Glidebrytar for volum

Juster volumet.

Vis

Juster storleiken på filmavspelinga.

Glidebrytar for plassering

Flytter til ein annan stad i fila.

Støtt oss!