Festelinjer

Bestemmer visingsalternativa for festelinjer.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Hjelpelinjer (Impress og Draw).


Vis festelinjer

Vis eller gøym festelinjene som du kan bruka som ei hjelp til å justera objekt på ei side.

Festelinjer fremst

Viser festelinjene framføre objekta på .

Fest til rutenettet

Vel om berre rammer, teikneelement og kontrollelement skal flyttast mellom rutenettpunkta. For å endra status for festenettet berre for den gjeldande økta, dra objektet medan du held nede .

Ikon Fest til rutenettet

Fest til rutenettet

Fest til festelinjene

Festar kantane på eit dradd objekt til den næraste festelinja når du slepp museknappen.

Ikon

Fest til hjelpelinjene

Fest til objektkant

Bestemmer om omrisset av det grafiske objektet skal justerast i høve til kanten av det næraste grafiske objektet eller ikkje.

Ikon Fest til objektkantar

Fest til objektpunkt

Fest til objektpunkt

Bestemmer om omrisset av det grafiske objektet skal justerast i høve til punkt på det næraste grafiske objektet eller ikkje.

Ikon Fest til objektpunkt

Fest til objektpunkt

Fest til sidemargar

Bestemmer om omrisset av det grafiske objektet skal justerast i høve til den næraste sidemargen eller ikkje.

Ikon Fest til sidemargar

Fest til sidemargane

Støtt oss!