Snap Guides

Specifies the display options for snap guides.

For å bruka denne funksjonen …

Choose View - Snap Guides (Impress or Draw).


Display Snap Guides

Displays or hides snap guides that you can use to align objects on a page.

Snap Guides to Front

Displays the snap guides in front of the objects on the .

Fest til rutenett

Vel om berre rammer, teikneelement og kontrollelement skal flyttast mellom rutenettpunkta. For å endra status for festenettet berre for den gjeldande økta, dra objektet medan du held nede .

Ikon

Fest til rutenettet

Fest til festelinjene

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap guide when you release the mouse.

Ikon

Fest til hjelpelinjene

Fest til objektkant

Bestemmer om omrisset av det grafiske objektet skal justerast i høve til kanten av det næraste grafiske objektet eller ikkje.

Ikon Fest til objektkantar

Fest til objektpunkt

Fest til objektpunkt

Bestemmer om omrisset av det grafiske objektet skal justerast i høve til punkt på det næraste grafiske objektet eller ikkje.

Ikon Fest til objektpunkt

Fest til objektpunkt

Fest til sidemargar

Bestemmer om omrisset av det grafiske objektet skal justerast i høve til den næraste sidemargen eller ikkje.

Ikon Fest til sidemargar

Fest til sidemargane

Støtt oss!