Rutenett og hjelpelinjer

Slår rutenettet og hjelpelinjene av og på for å gjera det enklare å flytta og plassera objekt på arket.

Visingsområde

Viser eller gøymer rutenettet som du kan bruka for å justera objekt, for eksempel bilete, på ei side.

Flytt fremst

Viser rutenettet framom objekta på lysbiletet eller sida.

Hjelpelinjer under flytting

Vel om hjelpelinjene skal vera synlege medan du flyttar eit objekt.

LibreOffice viser prikka hjelpelinjer som strekkjer seg ut over boksen med det valde objektet. Hjelpelinjene dekkjer heile arbeidsområdet, slik at det vert enklare for deg å plassera objektet.

Ikon

Hjelpelinjer under flytting

Støtt oss!