Rutenett

Vel visingseigenskapar for eit rutenett.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Rutenett og hjelpelinjer


Visingsområde

Viser eller gøymer rutenettet som du kan bruka for å justera objekt, for eksempel bilete, på ei side.

Fest til rutenettet

For å laga ein sirkel ved å teikna han opp frå sentrum, hald inne medan du trekkjer opp sirkelen.

Flytt fremst

Viser rutenettet framom objekta på lysbiletet eller sida.

Set fargen for rutenettet i → LibreOffice → Programfargar.

Støtt oss!