Fil

Legg nye filer til i det valde temaet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Galleri eller trykk på Galleri-knappen på Standardlinja.
Trykk så på Nytt tema og vel fana Filer.


Filtype

Vel kva type fil du vil leggja til.

Fann filene

Viser ei liste over tilgjengelege filer. Vel filene du vil leggja til og trykk Legg til. Trykk Legg til alle for å leggja til alle filene i lista.

Søk etter filer

Vel katalogen som inneheld filene du vil leggja til og trykk OK.

Legg til

Legg dei valde filene til det gjeldande temaet.

Legg til alle

Legg alle filene i lista til gjeldande tema.

Førehandsvising

Vis eller gøym førehandsvising av fila.

Førehandsvisingsboks

Førehandsvis fila.

Støtt oss!