Skriftformat

Vel og legg til typografiske eigenskapar til teikn.

For å bruka denne funksjonen …

Frå sidepanelet:

Vel sidepaneletStilar, opna sprettoppmenyen for ein stil og vel fana Rediger stil → Skrift.

Trykk deretter på Funksjonar …


LibreOffice har støtte for formatet OpenType. Dei to viktigaste fordelane med OpenType-formatet er at det kan brukast på alle plattformer og har støtte for mange utvida teiknsett og utformingsfunksjonar som gjev rik støtte for ulike språk og kontroll med avanserte typografiske utformingar.

Merknadsikon

Eigenskapane som vert viste i dialogvindauget for skriftfunksjonar er avhengige av kva skrifttype som er vald.


Felt for skrift-funksjonar

Feltet for skriftfunksjonar inneheld dei tilgjengelege vala for skrifttypen.

Vindauget for visualisering av skrifttypefunksjonar

Vindauget for visualisering av skrifttypar viser ein standardtekst slik at du kan sjå dei valde funksjonane.

Støtt oss!