Signering av eksportert PDF

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Fil → Eksporter som → Eksporter som PDF → Digitale signaturar.


Digitale signaturar

Denne fana inneheld vala som er aktuelle for å eksportera til ei digital signert PDF-fil.

Støtt oss!