Digitale signaturar

Legg til og fjernar digitale signaturar til og frå dokumentet. Du kan òg bruka dialogvindauget til å visa sertifikat.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Fil → Digitale signaturar → Digitale signaturar.

Vel fana Fil → Eigenskapar → Generelt og trykk på knappen Digitale signaturar.

Vel Verktøy → Makroar → Digital signatur.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Fil → Digitale signaturar.

Frå verktøylinjer:

Ikon Digitale signaturar

Digital signatur

Frå statuslinja:

Trykk i feltet Signaturstatuslinja.


Om digitale signaturar

Du må lagra ei fil før du kan bruka ein digital signatur på fila.

Du må lagra ei fil i OpenDocument-format eller OOXML-format eller eksportera til PDF før du kan leggja inn ein X509 digital signatur til fila. Du må lagra fila i OpenDocument-format og ha GnuPG installert før du kan leggja til ein OpenPGP digital signatur til fila.

Signatureen vill vera ein XAdES-signatur for ODF og OOXML, PAdES-signatur for PDF.

Liste

Viser ei liste over digitale signaturar for gjeldande dokument.

Symbolet «signert» Ikon indikerer ein gyldig digital signatur, medan utropsteiknet Ikon indikerer ein ugyldig digital signatur.

Sjå også Digitale signaturar.

Vis sertifikat

Opnar dialogvindauget Vis sertifikat.

Dokument

Opnar dialogvindauget Vel sertifikat.

Fjern

Fjernar den merkte signaturen frå lista. Fjernar også seinare signaturar i tilfelle PDF.

Start sertifikathandsamaren

Opnar den installerte sertifikathandsamaren brukt av systemet ditt.

Støtt oss!