Digitale signaturar

Legg til og fjernar digitale signaturar til og frå dokumentet. Du kan òg bruka dialogvindauget til å visa sertifikat.

For å bruka denne funksjonen …

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose Tools - Macros - Digital Signature.

Choose File - Properties - General tab, click Digital Signatures button.

Dobbeltklikk eller høgreklikk i feltet Signaturstatuslinja.


Om digitale signaturar

Liste

Viser ei liste over digitale signaturar for gjeldande dokument.

Symbolet «signert» Ikon indikerer ein gyldig digital signatur, medan utropsteiknet Ikon indikerer ein ugyldig digital signatur.

Sjå også Digitale signaturar.

Bruk ein AdES-kompatibel signatur når det er mogleg

Føretrekk å laga XAdES-signaturar for ODF og OOXML og PAdES-signaturar for PDF.

Vis sertifikat

Opnar dialogvindauget Vis sertifikat.

Dokument

Opnar dialogvindauget Vel sertifikat.

Fjern

Fjernar den merkte signaturen frå lista. Fjernar også seinare signaturar i tilfelle PDF.

Støtt oss!