Dialogvindauget for dokument- og avsnittklassifisering

Legg til klassifiseringspolicy til det gjeldande dokumentet eller avsnittet. Dialogvindauget hjelper deg med √• setja saman klassifiseringspolicyvilk√•ra for dokumentet eller avsnittet ved hjelp av f√łrehandsdefinerte klassifiseringsvilk√•r eller ved √• skriva inn eigendefinerte klassifiseringsvilk√•r. Dialogvindauget viser fleire lister omed f√łrehandsdefinerte element som vart lasta inn fr√•BAILS-xml TSCP policy file.

For å bruka denne funksjonen …

Sl√• p√• verkt√łylinja TSCP-klassifikasjon med Vis ‚Üí Verkt√łylinjer ‚Üí TSCP-klassifikasjon og trykk p√• knappane Handsam dokumentklassifisering eller Handsam avsnittsklassifisering.


Innhald

Tekstboksen Innhald viser klassifiseringsteksten som er laga i dialogvindauget og viser dei klassifiseringsvilk√•ra som finst for dokumentet eller avsnittet. Du kan leggja til dine eigne termar i tillegg til teksten som finst fr√• f√łr i boksen og klassifiseringsvilk√•ra fr√• konfigurasjonsfil for klassifiseringspolicy.

Ikonet halvfeit (berre for dokumentklassifisering)

Bruke halvfeit teiknformatering på dokument- eller avsnittsklassifiseringstermane

Signer avsnittet (berre for avsnittsklassifisering)

Opnar dialogvindauget ¬ęVel sertifikat¬Ľ der du kan velja kva sertifikat som skal brukast for √• signera avsnittet.

Tidlegare brukte

Viser tidlegare brukte klassifiseringsvilkår.

Klassifisering

Denne lista vier dei omsette elementa av ¬ęThe Business Authorization Identification¬Ľ og ¬ęLabeling Scheme (BAILS)¬Ľ. Standard i LibreOffice er:

Internasjonal

Lister ut dei elementa av ¬ęBAILS¬Ľ som ikkje er omsette. Standard er:

note

Listene ¬ęklassifisering¬Ľ og ¬ęinternasjonal¬Ľ er eigenleg dei same listene. Ei endring i √©i av listene vert ogs√• endra den andre lista.


Markering

Viser ei liste over eksisterande markeringar som kan leggjast til i tekstboksen ¬ęInnhald¬Ľ. Dobbeltklikk p√• √©i oppf√łring viss du vil leggja ho til i tekstboksen for innhald der mark√łren er plassert. Markeringane er definerte i konfigurasjonsfil for klassifiseringspolicy.

Lisens

Viser eksisterande lisensar for immaterielle rettar. Dobbeltklikk lisensen for å visa han i tekstboksen Tekstdel nedanfor. Klikk på knappen Legg til for å setja lisensteksten i Innhald-boksen. Lisensane er definerte i lenkja classification policy configuration file.

Delnummer

Viser eksisterande delnummer for immaterielle rettar. Dobbeltklikk på delnummeret for å visa det i tekstboksen Tekstdel nedanfor og trykk på knappen Legg til for å setja delnummeret inn i tekstboksen Innhald. Delnummera er definerte i classification policy configuration file.

Tekstdel

Bruk dette feltet for å skriva inn tekst som skal leggjast til i tekstfeltet Innhald.

Legg til

Trykk på denne for å leggja innhaldet i Tekstdel inn i feltet Innhald.

note

Innstillingane i dialogvindauget ¬ęKlassifisering¬Ľ er ein del av dei eigendefinerte dokumenteigenskapane.


St√łtt oss!