Klassifiseringsverktøylinja

Klassifikasjonslinja inneheld verktøy for å sikra handsaminga av dokumentet.

Verktøylinja for klassifisering inneheld listeboksar som hjelper deg å setja tryggingsnivå for dokumentet i høve til BAF-kategoriretningslinjene ogBAILS-nivå. LibreOffice legg til tilpassa felt i dokumenteigenskapane (Fil → Eigenskapar, fana for tilpassa eigenskapar) for å lagra klassifiseringsretningslinjene som metadata for dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Verktøylinjer → TSCP-klassifikasjon


Nivå

Standardnivå for klassifisering.

LibreOffice har standard klassifiseringsnivå for dokument (BAILS som vist nedanfor, sortert i stigande forretningssensitivitet:

Støtt oss!