Signaturlinje

Set inn ein grafisk boks som representerer ei signaturlinje for dokumentet.

Boks for signaturlinje

Signatulinja viser ei vassrett linje, lokaliseringsmerke, personnamn, tittel og e-postadressa til underskrivaren.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Signaturlinje


Namn

Set inn namnet på underskrivaren. Namnet vert vist i signaturlinja i grafikkfelktet.

Tittel

Set inn tittelen til underskrivaren. Tittelen vert vist i grafikkboksen til signaturlinja.

E-post

Skriv inn ei e-postadresse til underskrivaren. Adressa vert ikkje vist i signaturlinja i grafikkfeltet, med vert brukt til den digitale signaturen.

Underskrivaren kan leggja til merknadar

Gjer at underskrivaren kan setja inn merknadar i dialogvindauget for underskriving av signatulinja ved underskrivinga.

Vis underteikningsdatoen i signeringslinja

Merk av i denne avkryssingsruta for å visa datoen då dokumentet vart utderskrive.

Rettleiingar for underskrivaren

Set inn rettleiingar for underskrivaren. Rettleiingane vert viste i dialogvindauget «Underskriv signaturlinje» på det tidspunktet for underskrivinga.

Om digitale signaturar

[text/shared/01/signsignatureline.xhp#signsignatureline01 not found].

Støtt oss!