Rediger eigendefinert ordbok

Legg til og slett element som vert brukte til Hangul/Hanja-omgjering.

Bok

Vel den sjølvvalde ordlista du vil redigera.

Original

Vel elementet i den gjeldande ordlista som du vil redigera. Om ønskjeleg kan du også skriva inn ei ny oppføring i dette feltet. Trykk Enter-tasten for å gå frå det opphavlege feltet til det første feltet i forslagsområdet.

Forslag (maks. 8)

Skriv inn eit forslag til erstatning for oppføringa som er vald i tekstboksen «Original». Erstatningsordet kan ikkje innehalda meir enn åtte teikn.

Ny

Legg til gjeldande utbytingsvilkår i ordlista.

Slett

Slett den valde oppføringa.

Støtt oss!