XML-filter-utdata

Viser ei liste med resultat av eit XML-filter.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Makroar → Innstillingar for XML-filter.


Testresultata frå eit XSLT-stilsett for import eller eksport, vert viste i XML-filter-utdata-vindauget. Om du ønskjer det, kan du også validera utdata frå filteret.

Valider

Validerer innhaldet i vindauget Utdata frå XML-filter.

Vindauget vert delt i to område og resultata av valideringa vert vist i det nedste området.

Støtt oss!