Omdanning

Skriv inn elller endra filinformasjon for eit XML-filter.

For å bruka denne funksjonen …

Verktøy → Makroar → Innstillingar for XML-filter og klikk på Ny eller Rediger.


Dokumenttype (DocType)

Skriv inn dokumenttypen til XML-fila.

Den ålmenne identifikatoren vert brukt for å oppdaga filteret når du opnar ei fil utan å spesifisera eit filter.

Bla gjennom

Opnar eit dialogvindauge der du kan velja ei fil.

XSLT for eksport

Dersom dette er eit eksportfilter, skriv du inn namnet på XSLT-stilarket du vil bruka til eksportering.

XSLT for import

Dersom dette er eit importfilter, skriv du inn namnet på XSLT-stilarket du vil bruka ved importering.

Mal for import

Skriv inn namnet på malen du vil bruka til importering. Stilane i malen viser XML-taggar.

Stien til den mappa som inneheld malen må vera med i → LibreOffice → Stiar. Når du opnar ei XML-fil der filteret brukar malen, vert malen opna først. I malen kan du setja opp LibreOffice-stilar til å visa XML-taggar i XML-dokumentet.

Støtt oss!