XML-filter

Vis og endra innstillingane for eit XML-filter.

For å bruka denne funksjonen …

Verktøy → Makroar → Innstillingar for XML-filter og klikk på Ny eller Rediger.


Støtt oss!