Flytt meny

For å bruka denne funksjonen …

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000406.xhp#menuemove not found).


Menyplassering

Flytter den merkte menyposten ein plass opp eller ned når du klikkar på ein pilknapp.

Knappane Pil opp og Pil ned

Trykk på oppover- og nedoverpilene heilt til høgre for å flytta den merkte kommandoen oppover eller nedover i lista over kommandoar i menyen.

tip

Du kan dra og sleppa den valde kommandoen og leggja han der du ømskjer.


Støtt oss!