Flytt meny

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Verktøy → Tilpass → Menyar og trykk på innstillingsmenyen Ikon for innstillingsmenyen og vel Flytt.


Menyplassering

Flytter den merkte menyposten ein plass opp eller ned når du klikkar på ein pilknapp.

Knappane Pil opp og Pil ned

Trykk på oppover- og nedoverpilene heilt til høgre for å flytta den merkte kommandoen oppover eller nedover i lista over kommandoar i menyen.

tip

Du kan dra og sleppa den valde kommandoen og leggja han der du ømskjer.


Støtt oss!