Ny meny

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Verktøy → Tilpass → Menyar, trykk på hamburgaren Ikon Hamburgarmeny i nedtrekksmenyen og vel Legg til.Vel fana Verktøy → Tilpass → Menyar, trykk på hamburgaren Ikon Hamburgarmeny i nedtrekksmenyen og vel Flytt.


Menynamn

Skriv inn eit namn for menyen. Om du vil gjera ein bokstav i namnet til snartast, skriv du ein tilde (~) framføre bokstaven.

Menyplassering

Flyttar det valde menyelementet opp eller ned ein plass i menyen når du trykkjer på pilknappane.

Knappane Pil opp og Pil ned

Trykk på oppover- og nedoverpilene heilt til høgre for å flytta den merkte kommandoen oppover eller nedover i lista over kommandoar i menyen.

tip

Du kan dra og sleppa den valde kommandoen og leggja han der du ømskjer.


Støtt oss!