Menyar

Gir deg høve til å tilpassa LibreOffice-menyar for alle modular.

Du kan leggja til merknadar, endra eksisterande merknadar eller endra rekkjefølgja på menyelementa. Du kan også leggja til kommandoar som vert utførte av makroar og bruka alle stiltypane direkte frå menyen.

For å bruka denne funksjonen …

Choose Tools - Customize - Menus tab.


Søk

Skriv inn ein teiknstreng i innskrivingsfeltet for å avgrensa søk etter kommandoar.

Kategori

Vel menykategori i nedtrekkslista for å avgrensa kommandosøket eller rull ned lista nadanfor. Makroar og stilar er nedst i lista.

Available Commands

Displays the results of the combination of the search string and category of the desired command.

Skildring

Tekstboksen viser ein kort omtale av den valde kommandoen.

Virkefelt

Vel kvar menyen skal plasserast. Dersom han vert kopla til ein LibreOffice-modul, vert menyen tilgjengeleg for alle filene som vert opna i den modulen. Vert han kopla til ei fil, vert menyen opna berre når den fila er opna og aktivert.

Mål

Select the menu where the customization is to be applied.

Legg til

Klikk på tannhjulet og vel så «Legg til» for å leggja til ein ny meny.

Gear Icon

Gear icon

Fjern

Klikk på tannhjulet og vel så «Slett» for å sletta menyen.

note

Du kan berre sletta sjølvvalde menyar og sjølvvalde menyelement.


Assigned Commands

Displays the commands that will be shown in the target menu.

Knappen Pil høgre

Click on the right arrow button to select a command on the left display box and copy to the right display box. This will add the command to the selected menu.

Knappen Pil venstre

Klikk på venstrepila for å sletta den merkte kommandoen frå den gjeldande menyen.

Knappane Pil opp og Pil ned

Trykk på oppover- og nedoverpilene heilt til høgre for å flytta den merkte kommandoen oppover eller nedover i lista over kommandoar i menyen.

tip

Du kan dra og sleppa den valde kommandoen og leggja han der du ømskjer.


Customize

Set inn

Endra

Standard

Slettar alle tidlegare endringar gjort i menyen.

Støtt oss!