Legg til bibliotek

Finn LibreOffice Basic-biblioteket du vil leggja til den noverande lista og trykk på «Opna».

Filnamn:

Skriv inn eit namn eller stien til biblioteket du vil leggja til. Du kan òg velja eit bibliotek frå lista.

Innstillingar

Set in som ein referanse (skriveverna)

Legg det valde biblioteket til som ei skriveverna fil. Biblioteket vert lasta på nytt kvar gang du opnar LibreOffice.

Erstatt dei eksisterande biblioteka

Erstattar eit bibliotek som har det same namnet som det gjeldande biblioteket.

Støtt oss!