Skript

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Makroar → Organiser makroar → JavaScript.

Vel Verktøy → Makroar → Organiser makroar → BeanShell.


Makroar

Vel ein makro eller eit skript frå Mine makroar,Programmakroar eller eit ope dokument. Dobbeltklikk på ei oppføring for å visa dei tilgjengelege makroane eller skripta.

Køyr

Du køyrer eit skript ved å merkja det på lista og trykkja på Køyr.

Opprett

Lagar eit nytt skript. Standardprogrammet for å laga skript vert opna når du har skrive inn eit namn på skriptet.

skriv inn eit namn på skriptet.

Rediger

Opnar standardprogrammet i operativsystemet for redigering av skript.

Gje nytt namn

Opnar eit dialogvindauge der du kan endra namnet på det valde skriptet.

Slett

Spør om du vil sletta det merkte skriptet.

Støtt oss!