Makroar

Let deg ta opp eller organisera og redigera makroar.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Verktøy → Makroar


Ta opp makro

Ta opp ein ny makro.

Køyr makro

Vel kva makro som skal køyrast. Finn makroen ved å velja behaldar, bibliotek, modul og makronamnet.

Redigera makroar

Opnar dialogvindauge for Makroar der du kan oppretta, redigera, organisera og køyra LibreOffice Basic-makroar.

Organiser makroar

Opnar ein undermeny med lenkjer til dialogvindauge der du kan organisera makroar og skript.

Digital signatur

Legg til og fjernar digitale signaturar til og frå makroane. Du kan òg bruka dialogvindauget til å visa sertifikat.

Organisera dialogvindauge

Opnar fana «Dialogvindauge» under «Organiser makroar».

Støtt oss!