Makroar

Let deg ta opp eller organisera og redigera makroar.

Ta opp makro

Tar opp ein ny makro. Er berre tilgjengeleg dersom opptaksfunksjonen for makroar er aktivert i → LibreOffice → Avansert.

Køyr makro

Opnar dialogvindauget for å velja makroar der du kan starta ein vald makro.

Redigera makroar

Opnar dialogvindauge for Makroar der du kan oppretta, redigera, organisera og køyra LibreOffice Basic-makroar.

Organiser makroar

Opnar ein undermeny med lenkjer til dialogvindauge der du kan organisera makroar og skript.

Digital signatur

Legg til og fjernar digitale signaturar til og frå makroane. Du kan òg bruka dialogvindauget til å visa sertifikat.

Organisera dialogvindauge

Opnar fana «Dialogvindauge» under «Organiser makroar».

Innstillingar for XML-filtera

Opnar dialogvindaget for XML-filterinnstillingar der du kan laga, redigere, sletta og prøva ut filter for å importera og eksportera XML-fileter.

Støtt oss!