Bilete

Viser dei ulike grafiske teikna som kan brukast som punkt i ei usortert liste.

For å bruka denne funksjonen …

Opna dialogvindauget for Punkt og nummerering og vel Bilete.


Utval

Klikk på det grafiske teiknet du vi bruka som punktteikn.

Lenka bilete

Viss denne er slått på, vert bileta sette inn som lenkje. Viss denne ikkje slått på, vert bileta bygde inn i dokumentet.

Støtt oss!