Punkt og nummerering

Legg nummerering eller punktmerking til det gjeldande avsnittet eller merkte avsnitt og let deg redigera formatet på nummereringa eller punktmerkinga.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Punkt og nummerering

Høgreklikk på eit avsnitt og vel Liste → Punkt og nummerering.

På verktøylinja Formatering, trykk

Ikon for dialogvindauget «Punkt og nummerering»

Punkt og nummerering


Dialogvindauget Punkt og nummerering har desse fanene:

Usortert

Vis dei ulike punktteikna du kan bruka i ei liste.

Sortert

Viser ulike nummereringsskjema du kan bruka.

Disposisjon

Viser dei ulike stilane du kan bruka på ei hierarkisk liste. Med LibreOffice kan du ha opp til ni ulike nivå i eit listehierarki.

Bilete

Viser dei ulike grafiske teikna som kan brukast som punkt i ei usortert liste.

Plassering

Set innrykking-, avstand- og justeringsinnstillingar for nummereringssymbola, som tal eller punktteikn, i sorterte eller usorterte lister.

Tilpass

Set formateringsinnstillingane for sorterte og usorterte lister. Du kan også bruka individuell formatering for ulike nivå i listehierarkiet.

Tilbakestill

Still tilbake endringar som er gjorde på denne fana til slik dei var før ho vart opna. Du vert ikkje spurd før tilbakestillinga.

Støtt oss!