Punkt og nummerering

Legg nummerering eller punktmerking til det gjeldande avsnittet eller merkte avsnitt og let deg redigera formatet på nummereringa eller punktmerkinga.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Punkt og nummerering.

Frå sprettoppmenyen:

Vel Lister → Punkt og nummerering.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Frå statuslinja:

Set markøren over ei overskrift og trykk på området Disposisjon.

Frå verktøylinjer:

Ikon Dialogvindauget «Punkt og nummerering»

Punkt og nummerering

Standardpunkt Standard nummerering

Langt klikk og vel Tilpass.


Tilbakestill

Still tilbake endringar som er gjorde på denne fana til slik dei var før ho vart opna. Du vert ikkje spurd før tilbakestillinga.

Støtt oss!