Smarte taggar

Viss du har installert minst éi utviding for smarte taggar, vert sida for smarte taggar vist.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Verktøy → Autoretting → Innstillingar for autoretting → Smarte taggar


Bruka smarte taggar

Etikettekst med smarte taggar

Slår på handsaminga og vising av smarte taggar i tekstdokumentet.

Installerte smarte taggar

Viser alle installerte smarte taggar. For å tilpassa ein smart tagg, merk namnet på taggen og vel «Innstillingar». Ikkje alle smarte taggar kan tilpassast.

Eigenskapar

For å tilpassa ein smart tagg, merk namnet på taggen og vel «Innstillingar». Ikkje alle smarte taggar kan tilpassast.

Støtt oss!