Fullføring av ord

Set innstillingane for fullføring av ofte brukte ord medan du skriv.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Verktøy → Autoretting → Innstillingar for autoretting → Fullføring av ord


Slå på fullføring av ord

Lagrar ofte brukte ord. Fyller automatisk ut resten av eit ord etter at du har skrive inn tre bokstavar som passar til dei tre første bokstavane i eit ord som er lagra.

Legg til mellomrom

Om du ikkje legg til eit punktum etter ordet, legg LibreOffice inn eit mellomrom. Mellomrommet vert lagt inn når du byrjar å skriva neste ord.

Vis som tips

Viser det fullførte ordet som eit hjelpetips.

Samla inn ord

Legg dei ofte brukte orda til ei liste. For å fjerna eit ord frå «Fullføring av ord»lista, vel ordet og trykk Slett framlegg.

Fjern orda som er samla frå dokumentet frå lista når du lukker dokumentet.

Når funksjonen er aktiv, vert lista tømd når du lukkar det gjeldande dokumentet. Når funksjonen er slått av, vert den gjeldande ordfullføringslista tilgjengeleg for andre dokument når du lukkar det gjeldande dokumentet. Lista er tilgjengeleg heilt til du går ut av LibreOffice.

Godta med

Vel kva tast du vil bruka til å godta framlegget til den automatiske ordfullføringa.

Tipsikon

Trykk «Esc» for å avbryta ordfullføringa.


Minste ordlengd

Skriv inn minste ordlengd for at eit ord skal kunna fullførast automatisk.

Maks innføringar

Skriv inn kor mange ord som skal kunna lagrast i «Fullføring av ord»-lista.

Ordliste til fullføring av ord

Listar dei innsamla orda. Denne lista er gyldig til du lukker det gjeldande dokumentet. For å gjera lista tilgjengeleg for andre dokument i den gjeldande økta, deaktiver «Fjern orda som er samla frå dokumentet frå lista når du lukkar dokumentet».

Merknadsikon

Dersom innstillinga for automatisk stavekontroll slått på, er det berre dei orda som vert attkjende av stavekontrollen som vert lagra.


Slett oppføring

Fjernar det valde ordet eller orda frå ordfullføringslista.

Dialogknappar

Tilbakestill

Set dei endra verdiane tilbake til dei førre verdiane i fana.

Avbryt

Lukker dialogvindauget og avbryt alle endringar.

OK

Lagrar alle endringane og lukker dialogvindauget.

Støtt oss!