Sprettoppmenyen for autoretting

For Ä fÄ tilgang til denne menyen mÄ du hÞgreklikka pÄ eit feilstava ord i dokumentet. SlÄ pÄ Automatisk stavekontroll-knappen pÄ standardverktÞylinja for Ä visa alle orda som er feilstava i dokumentet.

<Erstatningsforslag>

Trykk pÄ ordet for Ä bytte ut det utheva ordet berre for denne Þkta. Bruk undermenyen til autoretting viss du vil bytte ut ordet permanent.

Staving

Opnar dialogvindauget for stavekontroll.

Legg til

Legg det merkte ordet til i ei brukardefinert ordliste.

Ignorer alle

Ignorerer alle fĂžrekomstane av dette ordet i dokumentet.

Autoretting

Trykk pĂ„ eit ord i lista for alltid Ă„ erstatta det utheva ordet med dette. Ordparet vert lagra i erstatningstabellen under «VerktĂžy → Autoretting → Innstillingar for autoretting → Byt ut».

Ordet er pÄ <namn pÄ sprÄk>

Endrar sprÄkinnstillingane for det merkte ordet, viss ordet er funne i ei anna ordbok.

Avsnittet er <namn pÄ sprÄk>

Endrar sprÄkinnstillinga for avsnittet som inneheld det merkte ordet, viss ordet er funne i ei anna ordbok.

StĂžtt oss!