Unntak

Skriv inn kva forkortingar eller bokstavkombinasjonar du ikkje vil at LibreOffice skal retta automatisk.

Kva unntak du kan definera er avhengig av språkinnstillingane. Du kan endra desse innstillingane ved å velja eit anna språk i listeboksen Erstatningar og unntak for språket.

For å bruka denne funksjonen …

Choose Tools - AutoCorrect Options - Exceptions tab.


Erstatningar og unntak for språket:

Vel kva språk du vil laga eller endra utbytingsreglar for. LibreOffice søkjer først for unntak som er oppgjevne for språket der skrivemerket står, og etterpå for dei andre språka.

Forkortingar (ikkje stor bokstav etter punktum)

Skriv inn ei forkorting med punktum etter, og trykk Ny. Dette hindrar LibreOffice i å automatisk byrja ordet etter punktumet med stor forbokstav.

Listar opp forkortingar som ikkje skal erstattast automatisk. Du fjernar eit element frå lista ved å merkja det og trykkja Slett.

Words with TWo INitial CApitals or sMALL iNITIAL

Type the word or abbreviation that starts with two capital letters or a small initial that you do not want LibreOffice to change to one initial capital. For example, enter PC to prevent LibreOffice from changing PC to Pc. Enter eBook to prevent an automatic change to Ebook.

Lists the words or abbreviations that start with two initial capitals or small initial that are not automatically corrected. All words which start with two capital letters or small initial are listed in the field. To remove an item from the list, select the item, and then click Delete.

Ny

Legg til oppføringa i lista over unntak.

Slett

Slettar det valde elementet eller element utan å spørja om stadfesting.

Inkluder automatisk

Adds autocorrected abbreviations or autocorrected words that start with two capital letters to the corresponding list of exceptions, if the autocorrection is immediately undone by pressing +Z.

This feature is relevant when the Capitalize first letter of every sentence option or the Correct TWo INitial CApitals option are selected in the [T] column on the Options tab of this dialog, and Tools - AutoCorrect - While Typing is enabled.

Dialogknappar

Tilbakestill

Set dei endra verdiane tilbake til dei førre verdiane i fana.

Avbryt

Lukker dialogvindauget og avbryt alle endringar.

OK

Lagrar alle endringane og lukker dialogvindauget.

Støtt oss!