Innstillingar

Vel alternativa for automatisk retting av skrivefeil medan du skriv og trykk OK.

For å bruka denne funksjonen …

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Erstatningstabell

Dersom du skriv inn ein bokstavkombinasjon som svarar til ein snarveg i erstatningstabellen, vert bokstavkombinasjonen byt ut med erstatningsteksten.

Rett opp to STore BOkstavar først i orda

Viss du skriv inn to store bokstavar først i eit «ORd», vil den andre store bokstaven automatisk verta erstatta med ein liten bokstav.

note

No corrections are made to entries found in an applicable spelling dictionary.


Stor bokstav først i alle setningar.

Capitalizes the first letter of every sentence

Automatisk *halvfeit*, /kursiv/, -gjennomstreka- og _understreka_

Legg automatisk til halvfeit, kursiv, gjennomstreking og understreking til tekst som er omslutta av stjerner (*), skråstrekar (/), bindestrekar (-) eller understreking (_). Desse teikna forsvinn når formateringa er lagt til.

Merknadsikon

Denne funksjonen verkar ikkje viss formateringsteikna * / - _ er sett inn med ein skrivemetode.


Adresse-gjenkjenning

Opprettar automatisk ei hyperlenkje når du skriv inn ei nettadresse.

Byt ut bindestrekar

Erstattar ein eller to bindestrekar med ein tankestrek (sjå tabellen under).

Text will be replaced after you type a trailing white space (space, tab, or return). In the following table, the A and B represent text consisting of letters A to z or digits 0 to 9. N represents digits only.

Tekst som du skriv inn:

Resultatet du får:

A - B (A, mellomrom, minus, mellomrom, B)

A – B (A, mellomrom, tankestrek, mellomrom, B)

A -- B (A, mellomrom, minus, minus, mellomrom, B)

A – B (A, mellomrom, tankestrek, mellomrom, B)

A--B (A, minus, minus, B)

A—B (A, lang tankestrek, B)
(sjå notatet under tabellen)

N--N (N, minus, minus, N)

N–N (N, en-dash, N)

A-B (A, minus, B)

A-B (uendra)

A -B (A, mellomrom, minus, B)

A -B (uendra)

A --B (A, mellomrom, minus, minus, B)

A –B (A, mellomrom, tankestrek, B)


note

If the text has the Hungarian or Finnish language attribute, then two hyphens in the sequence A--B are replaced by an en-dash instead of an em-dash.


Ignorer doble mellomrom

Erstattar to eller fleire etterfølgjande mellomrom med eitt enkelt mellomrom.

Correct accidental use of cAPS LOCK key

Inverts a capitalized word entered with the Caps Lock key enabled, after a space is entered, and disables the Caps Lock key. For example, entering Libre with Caps Lock enabled appears as lIBRE, which is converted automatically to Libre.

Dialogknappar

Tilbakestill

Set dei endra verdiane tilbake til dei førre verdiane i fana.

Avbryt

Lukker dialogvindauget og avbryt alle endringar.

OK

Lagrar alle endringane og lukker dialogvindauget.

Støtt oss!