Fargebytar

Opnar fargeplukkarvindauget. Der kan velja kva fargar som skal erstatta andre i bilete og teikningar.

Du kan byta ut opp til fire forskjellige fargar på ei gong.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Fargebytar (LibreOffice Draw og LibreOffice Impress)


Ikon

Fargelinje

Kantfarge

Viser den fargen i det valde biletet som ligg rett under musepeikaren. Dette fungerar berre viss du har slått på fargeplukkaren.

Byt ut

Byt ut gjennomsiktige fargar i biletet med fargen du vel i Byt ut med-boksane.

Farge

Lister kjelde- og erstatningsfargar.

Avkryssingsboks med kjeldefarge

Kryss her for å byta ut kjeldefargen med fargen du vel i boksen Byt ut med.

Kjeldefarge

Vis fargane du vil byta ut i biletet. Trykk her for å velja kjeldefarge, trykk på fargeplukkaren og deretter på ein farge i det valde biletet.

Toleranse

Vel toleransen for utbyting av fargane i biletet. Skriv inn ein låg verdi for å byta ut fargar som liknar den fargen du har valt. Skriv inn ein høgare verdi for å byta ut eit større fargespekter.

Byt ut med

Listar opp dei tilgjengelege erstatningsfargane. Vel Format → Område og så fana Fargar for å endra fargelista.

Gjennomsikt

Byter ut gjennomsiktige område i biletet med fargen du vel.

Gjennomsikt

Vel kva farge som skal erstatta dei gjennomsiktige områda i biletet.

Støtt oss!