Synonymordbok

Byt ut ordet med eit synonym eller eit relatert uttrykk.

For å bruka denne funksjonen …

Choose Verktøy → Synonymordliste

+ F7

Verktøylinja trykkjer du på

Ikon Synonymordbok

Synonymordbok


warning

Synonymordboka er ikkje tilgjengeleg for alle språk.


Gjeldande ord

Viser det gjeldande ordet eller eit nærliggjande uttrykk som du har vald ved å dobbeltklikka på ei linje i lista over alternativ. Du kan også skrive inn eit ord direkte i dette feltet for å slå opp ordet i teksten.

Pil venstre

Hentar inn tidlegare innhald i tekstfeltet «Gjeldande ord».

Alternativ

Klikk på ei oppføring i lista for å kopiera den relaterte termen til tekstboksen «Byt ut med». Dobbeltklikk på ei oppføring for å kopiera det relaterte omgrepet til tekstboksen «Gjeldande ord» og for å slå opp omgrepet.

Byt ut med

Ordet eller orda i tekstboksen «Byt ut med» vert set inn i staden for det opphavlege ordet når du klikkar på knappen «Byt ut med». Du kan også skriva direkte i denne boksen.

Språk

Vel språk for synonymordboka. Du kan installera språk med synonymordbok frå nettsida Extensions.

Støtt oss!