Rediger ordliste

Rediger kinesisk omsetjing-termane.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Språk → Kinesisk omsetjing og trykk på knappen Rediger. (Støtte for asiatiske språk må vera slått på)


Merknadsikon

Du kan bruka dette dialogvindauget til å redigera, leggja til eller sletta oppføringar i konverteringsordlista. Namnet på filstien for konverteringsordlista er «user/wordbook/commonterms.ctd». Du kan ikkje sletta standardoppføringane i denne fila.


Tradisjonell kinesisk til forenkla kinesisk

Omset tradisjonell kinesisk til forenkla kinesisk.

Forenkla kinesisk til tradisjonell kinesisk

Omset forenkla kinesisk til tradisjonell kinesisk.

Omvend tilordning

Legg automatisk til den omvendte tilordninga i lista for kvar endring du fører opp.

Uttrykk

Skriv inn teksten du vil byta ut termen med.

Tilordning

Skriv inn teksten du vil byta ut termen med.

Eigenskap

Klassifiserer den valde termen.

Legg til

Legg termen til i omsetjingsordboka. Dersom termen alt er i ordboka får den nye termen forrang.

Endra

Lagrar den endra oppføringa i databasefila.

Slett

Slettar den merkte sjølvvalde oppføringa frå ordboka.

Støtt oss!