Språk

Opnar ein undermeny der du kan velja språkbestemte kommandoar.

Hangul/Hanja-konvertering

Gjer om den valde koreanske teksten frå Hangul til Hanja eller omvendt. Menykommandoen kan berre brukast dersom støtte for asiatiske språk er slått på under → Språkinnstillingar → Språk og ein tekst formatert på koreansk er vald.

Kinesisk konvertering

Konverterer den merkte kinesiske teksten frå eitt kinesisk teiknsystem til eit anna. Er ingen tekst merkt, vert heile dokumentet konvertert. Denne kommandoen er tilgjengeleg berre om du har slått på asiatisk språk i → Språkinnstillingar → Språk.

Synonymordbok

Byt ut ordet med eit synonym eller eit relatert uttrykk.

Hent fleire ordlister frå Internett

Opnar nettsida for ordlisteutvidingar i nettlesaren.

Støtt oss!