Teksteigenskapar

Vel utsjånad- og forankringseigenskapane for tekst i den valde teikninga eller tekstobjektet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → .


Denne kommandoen er berre tilgjengeleg for teikneobjekt som kan innehalda tekst, for eksempel rektangel, men ikkje for linjer.

Tekst

Vel utsjånad- og forankringseigenskapane for tekst i den valde teikninga eller tekstobjektet.

Tekstanimasjon

Legg ein animasjonseffekt til teksten eller til eit teikneobjekt.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!