Material

Endrar fargeleggjinga av det valde 3D-objektet.

Ikon material

Materiale

For å bruka denne funksjonen …

Opna lokalmenyen for 3D-objektet og vel 3D-effektar → Materiale


Materiale

Tildeler eit førehandsdefinert fargeskjema, eller let deg oppretta ditt eige fargeskjema.

Favorittar

Vel eit førehandsdefinert fargeskjema eller vel sjølvvald for å oppgje ditt eige.

Objektfarge

Vel fargen du vil bruka på objektet.

Vel farge i fargedialogvindauget

LibreOffice let deg definera dine eigne fargar i todimensjonal grafikk og eit nummerisk fargeovergangskart frå dialogvindauget Vel farge.

Ikon

Trykk på knappen Fargeveljar i fana Lyssetjing i dialogvindauget for 3D-effektar.

Lysfarge

Vel farge for lyssetjinga av objektet.

Vel farge i fargedialogvindauget

LibreOffice let deg definera dine eigne fargar i todimensjonal grafikk og eit nummerisk fargeovergangskart frå dialogvindauget Vel farge.

Ikon

Trykk på knappen Fargeveljar i fana Lyssetjing i dialogvindauget for 3D-effektar.

Spegelglans

Set eigenskapane for lysrefleksjon for det valde objektet.

Farge

Vel fargen som objektet skal reflektere.

Vel farge i fargedialogvindauget

LibreOffice let deg definera dine eigne fargar i todimensjonal grafikk og eit nummerisk fargeovergangskart frå dialogvindauget Vel farge.

Ikon

Trykk på knappen Fargeveljar i fana Lyssetjing i dialogvindauget for 3D-effektar.

Intensitet

Skriv inn intensiteten på spegelglansen.

Bruk

Trykk her for å bruka innstillingane i dialogvindauget i det valde objektet.

Ikon Bruk

Bruk

Oppdater

Trykk her for å visa alle eigenskapane til det merkte objektet i dialogvindauget.

Ikon Oppdater

Oppdater

Førehandsvis felt

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Gjer om til 3-D

Bruk dette ikonet for å omforma eit merkt 2D-objekt til eit 3D-objekt. Du kan også merkja fleire 2D-objekt og gjera dei om til eitt 3D-objekt. Skal du omforma grupperte 2D-objekt, må du først løysa opp gruppene.

Ikon Omform til3-D

Gjera om til 3-D

Gjer om til dreieobjekt

Trykk her for å gjera om eit 2D-objekt til eit dreieobjekt i 3D. Du ka også merkja fleire 2D-objekt og omforma dei til eitt enkelt dreieobjekt i 3D. Skal du omforma ei gruppe av 2D-objekt til 3D, må du først løysa opp gruppene.

Ikon Gjer om til dreieobjekt

Gjer om til dreieobjekt

Perspektiv på/av

Trykk her for å slå perspektivvisinga av eller på.

Ikon Perspektiv på/av

Perspektiv på/av

Støtt oss!