Teksturar

Her bestemmer du innstillingane for overflateteksturen for det valde 3D-objketet. Dette valet er tilgjengeleg etter at du har lagt ein overflatetekstur til objektet. Ein rask måte å leggja til overflatetekstur er å opna galleriet og halda nede Shift + og dra biletet til det valde 3D-objektet.

Ikon Teksturar

Teksturar

For å bruka denne funksjonen …

Opna lokalmenyen (høgreklikk) for 3D-objekt og vel fana 3D-effektar → Teksturar


Teksturar

Set tekstureigenskapane.

Type

Set fargeeigenskapane for teksturen.

Svart-kvitt

Omformar teksturen til svart/kvit.

Ikon svart og kvit

Svart-kvitt

Farge

Omformar teksturen til farge.

Ikon Farge

Farge

Modus

Vis eller gøym skuggar.

Berre tekstur

Legg til teksturen utan skugge.

Ikon Berre tekstur

Berre tekstur

Tekstur og skuggelegging

Legg til teksturen med skuggelegging. Trykk på knappen Skuggelegging for å velja oppsett av teksturar.

Ikon Tekstur og skuggeleggjing

Tekstur og skuggelegging

Projeksjon X

Set innstillingane for vising av teksturen.

Objektspesifikk

Tilpassar teksturen automatisk etter forma og storleiken på objektet.

Ikon objektspesifikk

Objektspesifikk

Parallell

Legg teksturen parallelt med den vassrette aksen.

Ikon

Parallell

Sirkelforma

Legg den vassrette aksen til teksturmønsteret rundt ei kule.

Ikon rund

Sirkelforma

Projeksjon Y

Trykk på dei tilhøyrande knappane for å velja teksturen for Y-aksen til objektet.

Objektspesifikk

Justerer teksturen i høve til form og storleik på objektet.

Ikon Objektspesifikk

Objektspesifikk

Parallell

Legg teksturen parallelt med den loddrette aksen.

Ikon parallell

Parallell

Sirkelforma

Legg den loddrette aksen til teksturmønsteret rundt ei kule.

Ikon rundr

Sirkelforma

Filter

Filtrerer bort noko av «støyen» som kan oppstå når du brukar ein tekstur på eit 3D-objekt.

Filtrering på/av

Slører teksturen litt for å fjerna uønskte flekkar.

Ikon Filtrering av/på

Filtrering på/av

Bruk

Trykk her for å bruka innstillingane i dialogvindauget i det valde objektet.

Ikon Bruk

Bruk

Oppdater

Trykk her for å visa alle eigenskapane til det merkte objektet i dialogvindauget.

Ikon Oppdater

Oppdater

Førehandsvis felt

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Gjer om til 3-D

Bruk dette ikonet for å omforma eit merkt 2D-objekt til eit 3D-objekt. Du kan også merkja fleire 2D-objekt og gjera dei om til eitt 3D-objekt. Skal du omforma grupperte 2D-objekt, må du først løysa opp gruppene.

Ikon Omform til3-D

Gjera om til 3-D

Gjer om til dreieobjekt

Trykk her for å gjera om eit 2D-objekt til eit dreieobjekt i 3D. Du ka også merkja fleire 2D-objekt og omforma dei til eitt enkelt dreieobjekt i 3D. Skal du omforma ei gruppe av 2D-objekt til 3D, må du først løysa opp gruppene.

Ikon Gjer om til dreieobjekt

Gjer om til dreieobjekt

Perspektiv på/av

Trykk her for å slå perspektivvisinga av eller på.

Ikon Perspektiv på/av

Perspektiv på/av

Støtt oss!